Teosten tulkinta

Esittelemme näyttelymme teoksia erilaisten tulkintojen kautta. Tässä osiossa voit perehtyä kuvataiteen tulkitsemiseen ja lukea siitä, miten olemme koonneet erilaisia tulkintoja. Löydät myös ohjeita omien tulkintojen tekemiseen.

Teosten ja kuvien tulkinnasta

Teosten ja kuvien tulkinta on katsojan työtä. Jokaisella on oma lähestymistapansa ja näkökulmansa. Sen vuoksi tulkintoja on yhtä monta kuin on katsojia ja tulkinnat poikkeavat toisistaan. Teos saattaa herättää muistoja ja tunteita, joita taiteilija ei ole edes ajatellut tai muut eivät voi kokea. Moniäänisyys on rikkaus. Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn tarkoitus on rohkaista tarkastelemaan ja tulkitsemaan teoksia uusin silmin ja avoimin mielin.

Nykyisin korostetaan teoksen ja katsojan välistä suhdetta, koska on huomattu, ettei merkitystä voi ”ankkuroida” taiteilijaan tai teoksen valmistumisaikaan. Jokainen katsoja tulkitsee näkemänsä omien kokemustensa ja tiedon varassa. Todennäköisesti myös eri sukupolvien ja aikakausien ihmiset ymmärtävät ja selittävät teoksia hyvin eri tavoin.

Taideteosten tulkintaan vaikuttaa kolme asiaa – itse teos, sen tekijä ja katsoja eli vastaanottaja. Nykyisin visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa nämä käsitteet korvataan termeillä tuotanto, visuaalinen esitys eli representaatio ja vastaanotto. Teosta tulkittaessa voidaan kiinnittää huomiota yhteen tai kaikkiin kolmeen eri osa-alueeseen.

Katsoja voi keskittyä teokseen tarkastelemalla tekniikkaa, sommitelmaa tai aihetta ja sisältöä. Sommittelussa havainnoidaan teoksen rakennetta ja sen eri osa-alueita suhteessa toisiinsa. Työvälineinä ovat sommittelun peruselementit piste, viiva, pinta ja tila sekä värin vaikutukset.

Tulkintaa voi laajentaa asettamalla teos historialliseen yhteyteensä, esimerkiksi kotimaan- ja maailmantapahtumiin tai taiteilijan muuhun tuotantoon ja elämään. Arvostusta ovat saaneet ne taiteilijat ja teokset, joiden on katsottu muuttaneen kehityksen kulkua. Teosten tarkastelu osana taiteen kehityshistoriaa on ollut myös tyypillinen tulkintatapa. Teoksista voi etsiä myös symbolisia merkityksiä ja viittauksia muihin teoksiin. Taide on kiinteä osa yhteiskuntaa. Sen avulla otetaan kantaa, ylläpidetään vallitsevia ajatustapoja tai horjutetaan niitä. Usein taide on oman kulttuurinsa tulkki.

Seija Heinänen
Lähteet

Mikkonen, Kai, 2005. Kuva ja sana. Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Gaudeamus. Helsinki.

Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita (toim.), 2007. Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Gaudeamus. Helsinki.

Seppä, Anita, 2012. Kuvien tulkinta. Gaudeamus. Helsinki.

Tutustu kokoamiimme tulkintoihin

Lue millä tavoilla olemme koonneet tulkintoja näyttelyn teoksista: Tuhat tulkintaa ja miten ne koottiin

Keskustelutilaisuuksistamme koostettiin kahdeksan videota: Katso tulkintavideomme

teosten esittelyiden yhteydestä löydät poimintoja  eri ryhmien keskusteluista myös tekstimuodossa.

Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden tekemiä postereita löydät täältä.

Uusia tulkintoja kerätään myös tämän verkkonäyttelyn avulla. Julkaisemme niitä sivuillamme heti kun tulkintoja alkaa kertyä.

Tee oma tulkintasi

Voit tehdä omia tulkintoja valitsemistasi teoksista ja jakaa ne ystäviesi, luokkatoveriesi tai verkkonäyttely-yleisön kanssa. Tulkintoja voit tehdä näyttelyssä tai luokassa verkkosivujen avulla.

Oma tulkinta ryhmässä

1. Valitse teos verkkosivuilta tai näyttelystä
2. Katso teosta hetki hiljaa
3. Kirjoita mitä teoksessa mielestäsi on meneillään
4. Kirjoita mitä sellaista näet teoksessa, että se saa sinut sanomaan niin
5. Lue ääneen ryhmällesi mitä kirjoitit tai vaihtakaa papereita keskenään ja lukekaa toistenne kirjoitukset samalla katsoen valittua teosta
6. Keskustelkaa kirjoitusten perusteella mitä voisitte vielä löytää teoksesta yhdessä

Oma tulkintasi verkossa

1. Valitse teos näyttelystä
2. Ota siitä kuva
3. Kirjoita oma tulkintasi
4. Tallenna teoskuva ja oma tulkintasi verkkosivuille

Oma kuva verkossa

1. Valitse teos näyttelystä
2. Ota siitä kuva
3. Piirrä tai maalaa teoksesta oma tulkintasi
4. Ota kuva omasta maalauksestasi
5. Tallenna molemmat kuvat verkkosivuille

Erilainen näkökulma

1. Valitkaa ryhmässä millaisten silmälasien lävitse katsotte teosta: historian, biologian, maantieteen, fysiikan, kemian, teknologian…
2. Valitkaa teos ja keskustelkaa mitä teos kertoo

Jos teos olisi uutinen

1. Valitkaa sopiva teos
2. Katsokaa sitä ja pohtikaa, jos teos olisi uutinen, millainen uutinen se olisi?
3. Keskustelkaa ja perustelkaa

Eläydy teokseen

1. Valitse yksi teos
2. Ota siitä kuva tai piirrä pieni luonnos
3. Kuvittele hyppääväsi teoksen maailmaan
4. Mitä näet, mitä tunnet, mitä teet, keitä muita siellä on?
5. Kirjoita pieni tarina mielikuvitusretkestäsi
6. Liitä kuva ja tarina yhteen
7. Jaa tarinasi ryhmäsi kanssa

Mitä taide herättää?

1. Valitse mieleisesi teos
2. Katso sitä ja anna ajatustesi lentää
3. Kirjoita tajunnan virtaa teoksen pohjalta
4. Lue teksti muille tai kätke se pöytälaatikkoon

Havainnoi ja katso

1. Mikä on teoksen nimi?
2. Kuka sen on tehnyt ja milloin?
3. Mitä materiaaleja taiteilija on käyttänyt?
4. Mitä tekniikkaa taiteilija on käyttänyt?
5. Mistä osista teos koostuu?
6. Kuuluuko ympäröivä tila, aika tai käsite teokseen?
7. Onko teoksen nimi keskeinen osa teosta?
8. Mikä on teoksen pääasia ja sivuosat?
9. Onko teoksessa etuala ja taka-ala?
10. Mitä värit ja niiden kylläisyys kertovat, entä valo?
11. Mitä merkityksiä löydät teoksessa käytetylle materiaaleille? (nykytaide)
12. Mikä on mielestäsi taideteoksen keskeinen idea?
13. Mitä asioita mielestäsi taiteilija on halunnut pohtia teoksessaan?
14. Mieti omia tunteitasi. Miten taideteos vaikuttaa sinuun?

Tee oma tulkintasi -osion on laatinut Sirpa Turpeinen.

Lähetä tulkintasi meille

Voit lähettää tekemäsi tulkinnat meille nettilomakkeella. Tulkintasi voi olla teksti, yksi tai useampi kuva, pdf-julkaisu, video tai vaikka nettisivu tai -postaus.

Pääset lähettämään tulkintasi kunkin teoksen esittelyn yhteydestä löytyvän pallokuvakkeen “TEE OMA TULKINTASI” avulla.

Näyttelyn teoksiin ja niiden esittelyihin pääset tutustumaan TÄÄLLÄ.

Tutkimusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa

Keväällä 2016 kutsuimme Jyväskylän taidemuseon Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn sisällöstä sekä siihen liittyvästä yleisötyöstä ja osallistamisesta kiinnostuneita tahoja keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista. Mukana olivat myös Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen edustajat. Päätimme kokeilla ensimmäistä kertaa yhteistyötä, jossa taidemuseon näyttelyn sisältö tuli osaksi opiskelijoiden kurssiohjelmaa.

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksen (KUOMA), kulttuuripolitiikan maisteriohjelman ja Jyväskylän taidemuseon kanssa yhteistyössä syntyi Sata vuotta, tuhat tulkintaa – ajankohtainen tutkimus -kurssi (5 op). Se toteutettiin helmikuussa 2017 yliopistonopettaja Helena Lonkilan (KUOMA) ja yliopistonopettaja Kaisu Kumpulaisen (kulttuuripolitiikan maisteriohjelma) ohjauksessa.

Kurssilla maisterivaiheen opiskelijat perehtyivät taiteen, taiteentutkimuksen, kulttuuripolitiikan, kulttuuriympäristön ja kulttuurintutkimuksen piirissä käytettyihin visuaalisen aineiston tulkintatapoihin ja analyysimenetelmiin. Tavoitteena oli oppia koostamaan, soveltamaan ja arvioimaan kansalliseksi ymmärretyn taiteen tulkintoja eri tieteenalojen näkökulmasta. Opiskelijat tulkitsivat Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyyn tulevia teoksia teoskuvien pohjalta sekä tekivät kurssin aikana pienryhmissä raportin ja posterin tulkinnoistaan. Näyttelyn kuraattori FT Seija Heinänen kertoi kurssilla opiskelijoille näyttelyn teemoista ja sisällöstä sekä oli mukana kommentaattorina postereiden purkuseminaarissa museolehtorin ja näyttelysihteerin kanssa.

Opiskelijoiden tuottamat tieteelliset tulkinnat ovat esillä julisteina Sata vuotta, tuhat tulkintaa -verkkonäyttelyssä.

Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ”Posteriryhmä”

Iisa Aaltonen
Miia Heikkilä
Julius Juutisenaho
Noora Laitinen
Laura Lehtinen
Antti Makkonen
Essi Monto
Piia Myllyselkä
Reija Niemi
Pauliina Oiva
Katri Piri
Gabriela Rokkila
Veera Ruotsalainen
Essi Rönkkö
Niina Tukia

Tutkimusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa -osion on kirjoittanut Seija Heinänen

JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO